SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END
 • Suw pürküji sterilizasiýa çäýnegi
 • Suw çümdürilişi
 • Bug we howa retorty

kompaniýamyza hoş geldiňiz!

“Shandong Dingtaisheng Machinery Technology Co., Ltd.”
hemmesini gormek
ENERGI -ANY Tygşytlaýan, Daşky gurşawy dostlukly we pes karbonly çözgütler bilen müşderilere hödürläň.
 • DTS IFTPS 2023 ýyllyk ýygnagynda dünýä derejesindäki retort / awtoklaw ulgamyny hödürlär
  DTS dünýä derejesindäki retosyny görkezer ...
  DTS, ýylylyk gaýtadan işleýän hünärmenler institutynyň 28-nji fewraldan 2-nji mart aralygyndaky ýygnagyna gatnaşar we üpjün edijiler bilen aragatnaşyk saklaýarka önümlerini we hyzmatlaryny görkezer ...
  Koprak oka
 • DingtaiSheng / “Hytaý içgisi” Jianlibao bilen hyzmatdaşlyk
  DingtaiSheng / ̶ ...
  Hytaýyň milli sport içgileriniň lideri Jianlibao, köp ýyllaryň dowamynda Jianlibao hemişe "saglyk, janlylyk" marka düşünjesine eýerdi ...
  Koprak oka
 • Konserwasiýa sebäpli konserwasiýa möhleti uzakmy?
  Konserwirlenen ýaramlylyk möhleti pres sebäpli uzak ...
  China Consumer Daily habarçysy (habarçy Li Jian) ​​Gapagy (sumka) açyň, iýmäge taýyn, tagamly we saklamak aňsat.Soňky döwürde konserwirlenen iýmitler hökman bolmaly i ...
  Koprak oka
 • Konserwirlenen iýmitleriň ygtybarly iýmitlenmegi
  Konserwirlenen iýmitleriň ygtybarly iýmitlenmegi
  Iýmit we iýmitleniş hünärmenleri sagdyn iýmitlenmek barada maslahat bermek üçin konserwirlenen iýmit saýlamalaryny paýlaşýarlar.Täze iýmitleri gowy görýärler, ýöne konserwirlenen iýmitlerem öwgä mynasyp.Konserw öwrenişdi ...
  Koprak oka
 • Doňdurylan, täze ýa-da konserwirlenen iýmit, has ýokumly?
  Doňdurylan, täze ýa-da konserwirlenen iýmit, men ...
  Konserwirlenen we doňdurylan miweler we gök önümler köplenç täze miwelerden we gök önümlerden has az iýmitlenýär.Emma beýle däl.Konserwirlenen we doňdurylan iýmitleriň satuwynda su ...
  Koprak oka